Välj en sida

Plats i varmgarage
Hör av dig om du är intresserad av plats i
varmgarage. Snustorrt. Tillgång till el för underhållsladdning. Toalett.
750 kr/mån. Helst årskontrakt.

Dan Serneke
dan.serneke[a]gmail.com
0703 22 58 46