Välj en sida

Bilder från medlemsmötet i oktober

Vi fick besök av en ledamot i Motorhistoriska Riksförbundets styrelse. Karl Ask berättar om MHRF´s verksamhet.