Välj en sida

Föreningen

 

Styrelsen

Ordförande Björn Hammar
bjorn[a]almv.se 0708-715 890

Vice ordförande Kent Järnström
kent[a]almv.se 0708-115 804

Sekreterare Arvid Vestbö
arvid[a]almv.se 0704-746 096
(Dataskyddsombud)

Kassör Bernt Åsberg
bernt[a]almv.se 0725-420 513

Ledamot Bo Johansson
bosse[a]almv.se 0733-770 473

Ledamot Norbert Seehase
norbert[a]almv.se 0703-952 679

Ledamot Kerstin Karlsson
kerstin[a]almv.se 0739-157 088

1:e suppleant Roland Lind
roland[a]almv.se 0730-914 313

2:e suppleant Ernö Döbrösi
erno[a]almv.se 0709-696 090

3:e suppleant Sven Carlsson
sven[a]almv.se 0706-518 400

Skriv själv in epostadressen när du vill kontakta ovanstående.
(Orsaken är att undvika spam).

Rallykommittén

Kerstin Karlsson (sammank.) 0739-157 088
Carl-Erik Bergsén
Björn Karlsson
Sven Carlsson
Kent Järnström

Festkommittén

Kerstin Karlsson (sammank.) 0739-157 088
Hilja Lindberg
Milvi Järnström
Titti Greek
Maria Ivanow

Valberedning

Tore Åsberg (sammank.) 0706-027 476
Ove Ödestad
Gösta Hallin

Revisorer

Carl-Erik Bergsén, revisor 0703-619 684
Roy Jansson, revisor 0706-310 295
Bert Lindgren, revisorsuppleant 0707-950 503

Marknadskommittén

Tore Åsberg (sammank.) 0706-027 476
Kent Järnström
Norbert Seehase

Försäkringskommittén

Roy Jansson (sammank.) 0706-310 295
royjansson[a]msn.com
Lennart Bruhn 0706-519 915
Bo Johansson 0733-770 473

Resekommittén

Norbert Seehase (sammank.) 0703-952 679
Bosse Johansson
Arvid Vestbö

Fastighetsansvarig

Roland Lind 0730-914 313

IT-ansvarig

Björn Hammar
bjorn[a]almv.se, 0708-715 890

Arvid Vestbö
arvid[a]almv.se, 0704-746 096

Kommittéerna behöver många medhjälpare vid de olika aktiviteterna.
KAN DU STÄLLA UPP? Hör av Dig till någon aktuell i kommittén!