Välj en sida

KM i navkapselkastning 2008

Bilder från klubbmästerskapet i Vänga kvarn 20080831