>>>> ALINGSÅS MOTORVETERANER <<<<

Startsida 

 Föreningen

 Veksamhetsplan

 Aktuellt

Bli medlem

 Bilder

 Evenemang

 Länkar

Till salu

 Vill köpa

Nationaldagsrallyt

Nossebromarknad

       

          
Bli medlem i Alingsås Motorveteraner !

Enda inträdeskravet är att Du har intresse av äldre motorfordon och dess bevarande. Du behöver inte äga något eget gammelfordon eller ha några speciella förkunskaper

 

Som medlem:

- träffar du likasinnade på möten, resor och andra aktiviteter

- har du möjlighet att försäkra ditt gammelfordon på förmånliga villkor

- får via medlemsmatrikeln vetskap om andra medlemmar fordonsinnehav - värdefullt för att utbyta  erfarenheter

- är du hjärtligt välkommen som funktionär på klubbens aktiviteter

 

Du ansöker om medlemsskap genom att:

- klicka på nedanstående länk och hämta din ansökningsblankett (skriv ut på din skrivare).

- klicka på nedanstående länk och skicka in din anmälan din "elektroniskt".

 - genom att kontakta någon i styrelsen. Se "Föreningen i menyn"

Medlemsavgiften är 200 kr. för år 2018. Pengarna sätter du in på klubbens BankGiro 730-7895 när du skickat din medlemsansökan

Länk till ansökningsblankett  (skriv ut på din skrivare)

Länk till elektronisk anmälan direkt  från din dator