>>>> ALINGSÅS MOTORVETERANER <<<<

Startsidan

 Föreningen

 Veksamhetsplan

 Aktuellt

Bli medlem

 Bilder

 Evenemang

 Länkar

Till salu

 Vill köpa

Nationaldagsrallyt

Nossebromarknad

 

 

 

 

STYRELSE

  RALLYKOMMITTÉ

MARKNADSKOMMITTÉ

 


Ordförande             Kent Järnström
kent[a]almv.se        0708-115 804

Vice ordförande     Björn Hammar
bjorn[a]almv.se      0708-715 890

Sekreterare            Arvid Vestbö
arvid[a]almv.se       0704-746 096

Kassör                     Kjell-Åke Isaksson
isak[a]almv.se         0707-508 655

Ledamot                  Bo Johansson
bosse[a]almv.se       0733-770 473

Ledamot                  Norbert Seehase
norbert[a]almv.se    0703-952 679

Ledamot                  Kerstin Karlsson
kerstin[a]almv.se     0739-157 088

1:e supleant             Roland Lind
roland[a]almv.se      0730-914 313

2:e supleant             Rune Bennerfelt
rune[a]almv.se         0705-474 619

3:e supleant             Sven Carlsson
sven[a]almv.se         0706-518 400

 

 

Skriv själv in epostadressen när du vill kontakta ovanstående.
(Orsaken är att undvika spam).

   
  Björn Karlsson (sammank.) 0322-635 029

  Kerstin Karlsson

  Sture Persson

  Sven Carlsson (Björkekärr)


  Tore Åsberg (sammank.)
0706-027 476

 Lennart Kjellén

  Rustan Björkqvist

  Kent Ringdahl

MOPEDRALLYKOMMITTÈ

FÖRSÄKRINGKOMMITTÉ


  Kerstin Karlsson (sammank.) 0739-157 088

  Björn Karlsson

  Sture Persson

 
  
Roy Jansson (sammank.) 0706-310 295

  Lennart Bruhn 0706-519 915

  Bo Johansson 0733-770 473


           FESTKOMMITTÈ


             RESEKOMMITTÉ

  
  Kerstin Karlsson (sammank.) 0739-157 088

  Lars Ryhnell

  Hilja Lindberg

  Milvi Järnström

  Titti Greek


  Lars Ryhnell (sammank.) 0705-950 498

  Bosse Johansson

  Norbert Seehase 
 

REVISORER

 VALBEREDNING

IT-ANSVARIG

                                           
  Revisor                           Carl-Erik Bergsén

  Revisor                           Roy Jansson

  Revisoesupl.                   Bert Lindgren


  Tore Åsberg (sammank.) 0706-027 476

  Ove Ödestad

 Tobias Jacobsson


  Björn Hammar
  
bjorn[a]almv.se 0708-715 890

  Arvid Vestbö
  
arvid[a]almv.se 0704-746 096

        FASTIGHETSANSVARIG

   


  Roland Lind 0730-914 313


 
 

 

  Kommittèerna behöver många medhjälpare vid de olika aktiviteterna.
  KAN DU STÄLLA   UPP---
  hör av Dig till någon aktuell i kommittén!