Till sidan bilder               Klicka på den bild Du vill förstora, gå sedan tillbaka med gröna pilen längst upp till vänster.

20070628_12.JPG

20070628_01x.JPG
CITROEN 11 BL 1956

20070628_02x.JPG
CADILLAC SERIE 62 1957

20070628_03x.JPG
DODGE CUSTOM 1948

20070628_06x.JPG

20070628_04x.JPG

20070628_07x.JPG
VOLVO PV544 11134 E 1964

20070628_08x.JPG

20070628_09x.JPG

20070628_11x.JPG
OLDSMOBILE 98 1955

20070628_13x.JPG

20070628_14x.JPG

20070628_15x.JPG

20070628_16x.JPG

20070628_19x.JPG

20070628_21x.JPG
FIAT 124 S 1968

20070628_23x.JPG
ALFA ROMEO 1300 GT 1970

Foto Iréne och Hans Ivansson