Till sidan bilder            Klicka på den bild Du vill förstora, gå sedan tillbaka med gröna pilen längst upp till vänster.

 Bilder från Grillafton 2006-05-16


Leif grillade med stor framgång


Östen diskuterar med kollega


Gun-Britt med, jag vet inte namnet


Kerstin ledde frågesporten


Kerstin lämnar priset till Rustan


Rustan samtalar med Lars