Välj en sida

Lokal för att meka i efterlyses

Det finns intresse bland våra medlemmar att tillsammans hyra en lämplig lokal i Alingsåstrakten att träffas i för mek med veteranfordon. Har du förslag på lokal eller lust att hänga med kontaktar du Roger 0733 – 600 574.