Till sidan bilder               Klicka på den bild Du vill förstora, gå sedan tillbaka med blå pilen längst upp till vänster.
Bilder från årsmötet den 29 januari. 92 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Lokalen blev fullsatt.

Foton
Årsmötets Presidium. Roy svingade klubban och Tore skrev. Arvid och Lars som bisittare.


Fullsatt lokal

Smaklig tallrik efter mötets avslutande

Bilden till vänster;
Sittande styrelse fick förnyat förtroende.
Stående från vänster Lars-Anders A., Kent J., Arvid V., Norbert S.
Sittande från vänster; Bo J., Kerstin K. och Lars R.

Foto: Kjell-Åke Isaksson