Till sidan bilder
Bilder från arbeten på klubbhuset under år 2011

Vi sätter upp tak över kökstrappan före svalornas ankomst

Lennart Engström och Lasse målar golvet på "högstadiet"

 

Fyllnadsmassor som vi fått till nya parkeringsplatsen

Björn sågar ned grenar som var i vägen

Kjell-Åke och Ingemar målar fönster

Arne limmar ihop trasiga stolar

Några av de trogna i arbetslaget