Till sidan bilder

Bilder från inköpet av klubblokalen.

Foto: Lasse Sandberg