ALINGSÅS MOTORVETERANER


  Protokoll

  2012-02-27

  Möte i klubbstugan av gruppen för Historiska Motortävlingars Bevarande

  Antal medverkande 22 st.

  Insamling av material av följande aktiviteter tillika med ansvarig för grupp.

  1.  Karl-Oskar Hägerhed f.d Pettersson (Lars Ryhnell)

  2.  Backtävlingar vid Fjällsjöbacken ( Lennart Brun och Ove Hultstrand).

  3.  Besök vid Fjällsjöbacken 16/4 kl 18 samling parkeringen Fika efteråt i klubbstugan. (Ove H).

  4.  Insamling material Karlborg och N Hultstrand (Ronnie Andesson och Ove Hultstrand).

  5.  Insamling material sidvagnscross och vanlig cross (Kalle Bergsen).

  6.  Kanske en enkel bok innehållande resultatet från gruppens arbete.

  7.  Önskemål om fler listor från OT tävlingar från 50-60 talet start och resultat.

  8.  Även önskemål om ett forum för rapport på hemsidan för enbart medlemmar.

  9.  Klubben finns tillgänglig vid scanning och kopiering o.dyl.

  OveLindberg

  Sekr.

                Tillbaka till Aktuellt