Till sidan bilder               Klicka på den bild Du vill förstora, gå sedan tillbaka med gröna pilen längst upp till vänster.

Bilder från arbeten på klubbhuset under år 2010


Klubbhuset vid tiden för köpet


Samlingslokalen med de gamla gardinerna


Vi har installerat värmepumpen


Söndagsfika


Björn och Lasse byter lysrörsarmatur i köket


Ingemar slipar golvlister


Arne snyggar till köksdörren


Svenåke och Lennart spacklar


Örjan tar en paus


Stegar behövs, det är högt till taket


Två st. Lennart målar


Björn utför akrobatik


Monika och Marianne har satt upp nya gardiner


Söndagsfika


Väggar före målning


Lennart och Ingemar i skraptagen


Monika och Marianne syr gardiner


Vi visar oss i våra nya overaller


Grundmålning av skrapade partier


Bengt monterar in diskmaskinen


Rostskador på taket


Rostskador i plåtskarvarna på taket


Taket före målning


Lennart målar köksfönster


Svenåke fixar fönstergångjärn


Byggnadsställningen rest. Huset delvis målat.


Ingemar målar fönster


Kerstin och Leif


Byggnadsställningen flyttas


Akrobatik


Byggnadsställningen flyttad, arbetslaget pustar ut


Byggnadsställningen rest sista gången


Svenåke målar vindskivor


Taket äntligen färdigt


Lennart och Philip lägger dagvattenledning från klubbhuset


Ordf. passar in dagvattenbrunnen stående i skopan


Viggo vid spakarna assisterad av Lennart och Philip gräver sig under elkabeln


Lennart kontrollmäter djupet


Viggo vid spakarna och många pedaler


Viggo gräver dike efter tomtgränsen


Viggo gräver vid trekammarbrunnen


Diket vid överkanten på tomten. Området är mycket vattensjukt


Några av gubbarna på gubbdagiset


Lennart kör grus


Sven-Åke eldar ris före grävningens början


Nu har brasan tagit sig


Vi får leveranser av fyllnadsmassor för vår nya parkering


Inomhus fixar Arne fönster


Björn byter värmeelement


Philip blöt om fötterna


Viggo kollar på Philip


Nedre delen av vår dike täckt, här mynnar röret ut


Sture har bakat motorcykelbakelser på FN-dagen


Marianne sa någonting om att barnen aldrig smutsade ner sig så mycket


Lennart och Philip är duktiga med sina spadar. Kanske har dom fått lite hjälp.

Foto och textning: 

Monika och Lasse
Sandberg