Nya regler för ursprungskontroll

Fakta ursprungskontroll:

En ursprungskontroll innebär kontroll av fordonets identitet i
två hänseenden – dels som ett led i den tekniska kontrollen och dels som en dokument och registerkontroll. Enligt förslaget övertar Vägverket ansvaret för dokument och registerkontrollen. Ansvaret för den tekniska kontrollen, med bl a kontroll av fordonets fysiska identitet, behåller Bilprovningen även i fortsättningen.
Nya regler:
Den 4 februari 2008 förändras reglerna för hur fordon registreras i vägtrafikregistret. Alla fordon som ska registreras ska genomgå en ursprungskontroll hos Vägverket, något som idag görs av Bilprovningen till största delen.
De nya reglerna innebär att du måste ansöka om ursprungskontroll, skicka in dina handlingar och få ett godkänt beslut av Vägverket innan du kan registreringsbesikta fordonet hos Bilprovningen. Ansökan görs enklast via en ny webbtjänst som lanseras 4 februari, men det går även att fylla i en blankett.
För ärenden som påbörjas före 4 februari 2008 gäller nuvarande regler. De instanser som gör ursprungskontroll idag kommer att göra det också för dessa övergångsärenden, utan förändrat regelverk. För mera information se:

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Ursprungskontroll/

 

Tillbaka till sidan Aktuellt